Регистрация на фирми

Услуги по регистрация на фирма: Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ЕООД и ООД) в Търговския регистър, регистрация на ЕТ ...

.

Регистрация по ДДС

Регистрация по ДДС в НАП - задължителна на основата на облагаемия оборот и доброволна регистрация по избор, подаване на месечни декларации по ДДС ...

.

Осигуряване

Оигуряване на собственика на фирмата като съдружник, по договор за управление или по трудов договор и на персонала, осигуровки, декларации 1 и 6 ...

.

Счетоводни услуги

Текущо счетоводно обслужване, годишно приключване, годишни отчети в статистиката и в търговския регистър, данъчни декларации в НАП за фирми и физически лица ...

.
< Назад

Полезно

.

Документи за регистрация на ЕТ

17.02.2017

Документи за регистрация на ЕТ

Комплект документи за изтегляне за регистрация на ЕТ (Едноличен Търговец) в Търговския регистър към Агенцията по вписванията

Макар че не Ви препоръчваме да се регистрирате като едноличен търговец, в случай, че решите да го направите, можете да намерите необходимите документи тук.

Почти единственото предимство са по-малките разходи за регистрацията. Таксата за регистрация на едноличен търговец в Търговския регистър е 30 лв., а банковата такса за вносната бележка е още 3 лв. Таксата за запазване на името на фирмата е 40 лв., но няма смисъл да се запазва името. Едноличният търговец няма капитал, така че не се открива набирателна сметка в банка. Спесименът от подписа на едноличния търговец може да не се заверява нотариално.

Едноличен търговец се регистрира в Търговския Регистър чрез подаване на Заявление А1 за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец.

Заедно със Заявлението се представят още:

 • образец от подписа на едноличния търговец, за който не се изисква нотариална заверка;
 • декларация по чл.13 ал.4 от Закона за Търговския Регистър относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове. Тази декларация се представя в Търговския регистър каквито и документи да се подават.

Със Заявлението се представя още декларация по чл.57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от ТЗ. Чл. 57 и 58 от Търговския закон, с която декларира, че:

 1. не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
 2. не е невъзстановен в правата си несъстоятелен;
 3. не е лице, осъдено за банкрут;
 4. не е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 5. не е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
 6. не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
 7. нямя друга фирма като едноличен търговец.

За да обобщим за регистрацията на Едноличния търговец в Търговския регистър се подават:

 • Заявление А1;
 • Квитанция за платена такса от 30 лв.;
 • Спесимен от подписа (който може да не е нотариално заверен);
 • Декларация по чл.57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от ТЗ;
 • Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за Търговския Регистър.

Ето образец на Заявление А1.

Ето образец на Спесимена от подписа.

Ето образец на Декларация по чл.57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от ТЗ.

Ето образец на Декларация по чл.13 ал.4 от Закона за Търговския Регистър.

Коментирай

Captcha image

Все обще няма коментари за тази новина. Напишете първия коментар

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах