Регистрация на фирми

Услуги по регистрация на фирма: Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ЕООД и ООД) в Търговския регистър, регистрация на ЕТ ...

.

Регистрация по ДДС

Регистрация по ДДС в НАП - задължителна на основата на облагаемия оборот и доброволна регистрация по избор, подаване на месечни декларации по ДДС ...

.

Осигуряване

Оигуряване на собственика на фирмата като съдружник, по договор за управление или по трудов договор и на персонала, осигуровки, декларации 1 и 6 ...

.

Счетоводни услуги

Текущо счетоводно обслужване, годишно приключване, годишни отчети в статистиката и в търговския регистър, данъчни декларации в НАП за фирми и физически лица ...

.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ В РУСЕ

Освен регистрация на фирма, счетоводна къща „КОНТАБИЛ“ ЕООД  предлага и цялостно счетоводно обслужване:

 • Текущо счетоводно отчитане и осчетоводяване на:Счетоводни услуги
  • фактури за покупки и продажби;
  • фактури за разходи;
  • банкови документи;.
  • вземанията от клиенти и на задълженията към доставчици в лева, евро и друга валута;
  • разходи за заплати, осигуровки и данъци;
  • материални и нематериални дълготрайни активи.
 • Изготвяне на справки и отчети:
  • годишно приключване, оборотни ведомости и др.;
  • годишни финансови отчети за търговския регистър и статистиката;
  • документи за получаване на банкови кредити.
 • Подаване на данъчни декларации:
  • годишна данъна декларация за данъка върху печалбата;
  • месечни декларации по ЗДДС;
  • декларации, свързани с осигуряването и трудовите договори.
 • Представителство при данъчни проверки и ревизии;
 • Консултации в областта на счетоводството и данъците.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах