Регистрация на фирми

Услуги по регистрация на фирма: Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ЕООД и ООД) в Търговския регистър, регистрация на ЕТ ...

.

Регистрация по ДДС

Регистрация по ДДС в НАП - задължителна на основата на облагаемия оборот и доброволна регистрация по избор, подаване на месечни декларации по ДДС ...

.

Осигуряване

Оигуряване на собственика на фирмата като съдружник, по договор за управление или по трудов договор и на персонала, осигуровки, декларации 1 и 6 ...

.

Счетоводни услуги

Текущо счетоводно обслужване, годишно приключване, годишни отчети в статистиката и в търговския регистър, данъчни декларации в НАП за фирми и физически лица ...

.
< Назад

Полезно

.

Можете да имате само един eдноличен търговец (ЕТ)

26.05.2017

Можете да имате само един eдноличен търговец (ЕТ)

Регистрация на едноличен търговец. Специфични изисквания по отношение на името на фирмата на ЕТ. Лиценз за извършване на съответната дейност.

Едноличен търговец, познат още като ЕТ, може да притежава всеки, но само по една фирма, регистрирана на негово име чрез тази административна форма. Достатъчно е да живеете на територията на държавата България, независимо дали сте българин или чуждестранен гражданин, и можете да пристъпите към регистрация на такава фирма. Ако сте чужденец, ви е необходимо все пак разрешение за постоянно пребиваване. Вписване на едноличен търговец става чрез попълване на заявление по образец, което трябва да се попълни лично от бъдещия притежател на фирмата или от официално упълномощена фирма/адвокат. Мястото, където се подава така попълнения формуляр е Агенцията по вписвания. Тя има собствени офиси в страната, които обикновено се намират при областните съдилища. В столицата Агенцията има специална сграда. Не е задължително обаче, ако ще развивате бизнес в София, да подадете заявлението за вписване пак там. Можете да решите да го направите и в Русе например, както и обратното. В Русе Търговският регистър се намира на 3-тия етаж на сградата на бившия изчислителен център. Заявлението можете да подадете както на хартия, така и електронно, ако вече сте се снабдили с електронен подпис. Официалният език на документите по вписване е само български. Формално могат да се подават и на други официални езици на Европейския съюз, но само със заверен превод на български.

При регистрация на фирма – едноличен търговец има по-специфични изисквания по отношение на името на фирмата. То задължително трябва да съдържа поне две от трите имена на физическото лице, регистриращо фирмата, като то може да избере дали те да бъдат лично и бащино или лично и фамилно. Произнасянето на самата Агенция по вписванията относно регистрацията става бързо – най-късно до края на следващия работен ден след подаването на документите. Ако по някаква причина ви откажат вписването, можете да обжалвате до 7 дни.

Освен образец на подписа и декларация, че не е съден за банкрут или в производство по несъстоятелност, едноличният търговец трябва да представи и лиценз за извършване на съответната дейност, ако тя изисква допълнително разрешение по закон – например за таксиметров шофьор или която и да е занаятчийска дейност – повечето от тях изискват удостоверение за правоспособност от браншовите камари.

Коментирай

Captcha image

Все обще няма коментари за тази новина. Напишете първия коментар

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах