Регистрация на фирми

Услуги по регистрация на фирма: Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ЕООД и ООД) в Търговския регистър, регистрация на ЕТ ...

.

Регистрация по ДДС

Регистрация по ДДС в НАП - задължителна на основата на облагаемия оборот и доброволна регистрация по избор, подаване на месечни декларации по ДДС ...

.

Осигуряване

Оигуряване на собственика на фирмата като съдружник, по договор за управление или по трудов договор и на персонала, осигуровки, декларации 1 и 6 ...

.

Счетоводни услуги

Текущо счетоводно обслужване, годишно приключване, годишни отчети в статистиката и в търговския регистър, данъчни декларации в НАП за фирми и физически лица ...

.

Осигуряване

Социално осигуряване на собственика или съдружниците във фирмата и на работещите

Счетоводна къща „КОНТАБИЛ“ ЕООД – гр. Русе предоставя следните услуги, свързани осигуряването и заплатите:

 • Подаване на декларации в НАП за започване и прекратяване на осигуряването за:
  • едноличния собственик на капитала на ЕООД;
  • съдружниците в ООД;
  • едноличния търговец;
  • други категории самоосигуряващи се лица;
  • управител, работещ по договор за управление и контрол;
  • работещите по трудов договор.
 • Услугите се отнасят за следните осигуровки и данъци:ТРЗ
  • осигуряване за пенсия;
  • осигуряване за общо заболяване и майчинство;
  • допълнително задължително пенсионно осигуряване;
  • здравно осигуряване;
  • данък върху доходите на физическите лица.
 • Услугите включват:
  • изготвяне на ведомости за заплати и изчисляване на осигуровките и данъците;
  • изготвяне на платежни нареждания на хартия или във файл;
  • деклариране на болничните в НОИ;
  • подаване в НАП на декларации за осигуряването - декларации 1 и 6.
 • Сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори с работниците и служителите;
 • Подаване на уведомления в НАП при сключване, изменение и прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне на ведомости и фишове за заплати;
 • Заверка на осигурителни книжки в НОИ за самоосигуряващите се лица;
 • Консултации в областта на осигурителното и трудововото законодателство.

Услугите се отнасят за фирми, намиращи се в град Русе.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах