Регистрация на фирми

Услуги по регистрация на фирма: Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ЕООД и ООД) в Търговския регистър, регистрация на ЕТ ...

.

Регистрация по ДДС

Регистрация по ДДС в НАП - задължителна на основата на облагаемия оборот и доброволна регистрация по избор, подаване на месечни декларации по ДДС ...

.

Осигуряване

Оигуряване на собственика на фирмата като съдружник, по договор за управление или по трудов договор и на персонала, осигуровки, декларации 1 и 6 ...

.

Счетоводни услуги

Текущо счетоводно обслужване, годишно приключване, годишни отчети в статистиката и в търговския регистър, данъчни декларации в НАП за фирми и физически лица ...

.

FAQ

Често задавани въпроси за регистрация на фирма

Мога ли да си регистрирам сам фирма?

Вероятно можете да регистрирате сам дружество с ограничена отговорност (ЕООД или ООД) или едноличен търговец. Можете да свалите безплатно документите на хиляди фирми от сайта на Търговския регистър и да ги изучите. Можете да се регистрирате без чужда помощ и като лице, упражняващо свободна професия.

Къде се намира Търговския регистър в Русе?

В Русе Търговският регистър се намира в сградата на бившия Изчислителен център. Адресът е гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ №16, ет. 3. На същото място се намират регистър „Булстат“ и имотния регистър.

Какъв е най-подходящия вид фирма?

За почти всички микро, малки и средни фирми най-подходящата правна форма за организация е дружеството с ограничена отговорност.

За колко време се открива фирма?

Регистрацията на фирма отнема 2-3 работни дни.

Разходите за регистрацията на фирмата приспадат ли се от печалбата?

Да, разходите за регистрацията на фирмата са данъчно признати и се приспадат при определяне на данъчния финансов резултат, т.е. на облагаемата печалба.

Мога ли да получа консултация преди регистрирането на фирмата?

Да, разбира се, можете да получите безплатна консултация във връзка с регистрацията на фирмата и последващото й данъчно облагане и социални осигуровки на собственика и на работещите в нея.

Какви видове фирми регистрирате?

Ние регистрираме дружество с ограничена отговорност (ЕООД и ООД), едноличен търговец (ЕТ) и Акционерно дружество (АД).

Какъв вид фирма препоръчвате?

Почти във всички случаи най-подходящия вид фирма е дружеството с ограничена отговорност.
В редки случаи можем да Ви препоръчаме да регистрирате едноличен търговец или да се регистрирате като свободна професия.
Акционерното дружество е подходяща форма за фирми с много голяма дейност и сложна структура, но не е подходящ вид дружество за малките и средни предприятия.

Трябва ли да плащам осигуровки?

Във всяка фирма, която извършва дейност, някой трябва да се осигурява и за него да се плащат осигуровки. Изключенията от това правило са малко - например ако едноличен собственик на ЕООД е пенсионер, който работи във фирмата в качеството си на едноличен собственик на капитала, той може да плаща само здравни осигуровки (може да се осигурява само здравно).

Какви са разходите за регистрацията на фирма?

Разходите за регистрацията на фирма са: таксата за търговския регистър в размер на 110 лв. (или 55 лв. при подаване с електронен подпис), заверката на спесимена от подписа при нотариус, банковите такси за откриване на набирателна сметка, капитала на фирмата, удостоверението за актуално състояние, печат, откриване на разплащателна сметка в банката и касов апарат, ако фирмата ще получава плащания в брой.

Как се проверява дали името на фирмата е свободно?

Проверката на името на фирмата може да се извърши безплатно в сайта на търговския регистър.

Мога ли да подам документите за фирмата с електронен подпис?

При подаване на документите за регистрация на фирмата по електронен път, т.е. с електронен подпис, таксата за търговския регистър е наполовина, т.е. 55 лв. вместо 110 лв. Документите могат да се подадат с електронен подпис, ако подписа е на името на управителя на фирмата. Не можем да подадем документите с наш електронен подпис, защото упълномощено лице не може да бъде заявител.
Адвокат с адвокатско пълномощно може да бъде заявител, и адвоката може да подаде документите със своя електронен подпис, но трябва да заплатите на адвоката хонорар според наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, а според наредбата адвокатския хонорар за регистрация на дружество с ограничена отговорност е 300 лв. Ако адвокат се съгласи на по-малък хонорар, това е незаконно. Ако адвоката подаде документите със своя електронен подпис, това е доказателство, че той е извършил услугата и е длъжен да получи възнаграждение от най-малко 300 лв. НАП може да обложи адвоката за този доход, дори ако той твърди, че не го е получил.

По какъв начин да се осигурява собственика на фирмата?

Ще Ви консултираме относно възможностите за осигуряване: като едноличен собственик или съдружник в дружеството, по договор за управление и контрол или по трудов договор.

Можете ли да декларирате в НАП започването на дейността на фирмата?

В НАП не се декларира започването и спирането на дейността на фирмата, а фирмите не могат да се "замразяват". Могат да се подават декларации за започване и спиране на осигуряването на самоосигуряващите се лица във фирмата - съдружниците или едноличния собственик на капитала. КОНТАБИЛ ЕООД извършва тази услуга и подава в НАП от името на клиента съответните декларации.

Извършвате ли регистрация по ДДС?

Да, извършваме регистрация по ДДС, като цената на услугата е 50 лева.

Необходима ли ми е регистрация по ДДС?

Да, извършваме всички видове доброволна и задължителна регистрация по ЗДДС в НАП.
Ако фирмата отговаря на някое от условията за задължителна регистрация по ЗДДС, очевидно регистрацията по ДДС е необходима. Ако фирмата не е задължена да се регистрира по ДДС, отговора на този въпрос не е толкова лесен и Ви е необходима консултация.

Извършвате ли счетоводни услуги?

Да, извършваме счетоводни услуги, това е основния ни предмет на дейност.

Какви са цените на счетоводните услуги?

Стремим се да предлагаме ниски цени на счетоводните услуги.

Ниските цени за сметка на качеството ли са?

Не в никакъв случай, тъкмо напротив. Ниските цени се дължат на високата степен на автоматизация и на качествения софтуер, който използваме и който е разработен от нас за вътрешно ползване.

Предлаганите услуги само за гр. Русе ли се отнасят?

Да, ние работим в гр. Русе и регистрираме фирми само в гр. Русе и в областта.

 

Русе

Къде се намирате?

Карта

FAQ

Често задавани въпроси - Frequently Asked Questions (FAQ)

 

FAQ
 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах