Регистрация на фирми

Услуги по регистрация на фирма: Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ЕООД и ООД) в Търговския регистър, регистрация на ЕТ ...

.

Регистрация по ДДС

Регистрация по ДДС в НАП - задължителна на основата на облагаемия оборот и доброволна регистрация по избор, подаване на месечни декларации по ДДС ...

.

Осигуряване

Оигуряване на собственика на фирмата като съдружник, по договор за управление или по трудов договор и на персонала, осигуровки, декларации 1 и 6 ...

.

Счетоводни услуги

Текущо счетоводно обслужване, годишно приключване, годишни отчети в статистиката и в търговския регистър, данъчни декларации в НАП за фирми и физически лица ...

.
< Назад

Полезно

.

Как да се осигурявам?

19.02.2017

Как да се осигурявам?

Как да се осигурявам? Какви са начините за осигуряване на собственика на дружество с ограничена отговорност?

Всеки който работи, трябва да се осигурява, осигуряването не е по избор включително и за собственика на фирмата. Съществуват 3 начина за осигуряване за собственика на фирмата:

  1. По договор за управление и контрол. Търговския закон предвижда, че между дружеството и управителя се сключва договор за управление и контрол, който урежда отношенията между тях. Този договор може да не се представя в Търговския регистър, но НАП може да го изиска. В договора може да се предвиди, че не се дължи възнаграждение. Ако се дължи възнаграждение, се прилагат минималните осигурителни прагове, а осигуровките са почти като при трудов договор.
  2. По трудов договор. Макар че за управителя е по-логично да се осигурява по договор за управление, на практика може да се сключи и трудов договор, като контролните органи нямат нищо против, стига да се плащат осигуровките за най-високата група персонал - ръководители, за които минималните осигурителни прагове са най-високи.
  3. Като самоосигуряващо се лице - едноличен собственик на капитала (за ЕООД), като съдружник (за ООД) или като ЕТ. Осигуряването се извършва върху избран месечен осигурителен доход, който не може да е по-малък от 460 лв. Осигуряването може да бъде само за пенсия и здравно осигуряване или по избор и за временна неработоспособност (болнични) и за бременност и раждане. При осигуряване за пенсия и за здравно осигуряване, осигуровките са 123.28 лв. на месец. Започването и прекратяването на осигуряването се декларират в НАП. Едноличният собственик на капитала или съдружникът, работещ в дружеството може да получава от дружеството доход на това основание, който се облага с данък върху доходите на физическите лица.

Всеки работещ трябва да се осигурява заради това, че полага труд. Полученият доход от труд се облага със социални осигуровки. От друга страна печалбата на дружеството се облага с данък върху печалбата от 10%, а при разпределяне на печалбата под формата на дивиденти се плаща данък върху дивидентите от 5% и така се плаща данък от приблизително 15%, което е значително по-малко в сравнение с осигуровките. За работещите по трудов договор общия размер на данъците и осигуровките е над 50% от чистата сума за получаване.

Коментирай

Captcha image

Все обще няма коментари за тази новина. Напишете първия коментар

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах