Регистрация на фирми

Услуги по регистрация на фирма: Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ЕООД и ООД) в Търговския регистър, регистрация на ЕТ ...

.

Регистрация по ДДС

Регистрация по ДДС в НАП - задължителна на основата на облагаемия оборот и доброволна регистрация по избор, подаване на месечни декларации по ДДС ...

.

Осигуряване

Оигуряване на собственика на фирмата като съдружник, по договор за управление или по трудов договор и на персонала, осигуровки, декларации 1 и 6 ...

.

Счетоводни услуги

Текущо счетоводно обслужване, годишно приключване, годишни отчети в статистиката и в търговския регистър, данъчни декларации в НАП за фирми и физически лица ...

.
< Назад

Полезно

.

Необходима ли ми е регистрация по ДДС?

18.02.2017

Необходима ли ми е регистрация по ДДС?

Необходима ли ми е регистрация по ДДС? Какви са предимствата и недостатъците на регистрацията по ДДС?

Ако фирмата отговаря на някое от задължителните условия за регистрация по ЗДДС, то тя трябва да се регистрира. Най-честите случаи са следните:

  • при достигане на облагаем оборот от 50 000 или повече лева за период от 12 календарни месеца или по-малко преди текущия, лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация по ЗДДС до 14-то число на месеца следващ месеца, през който е достигнат оборота;
  • при извършване на вътреобщностни доставки на услуги към фирми от други страни членки на ЕС или при получаване на услуги от фирми от други страни-членки на ЕС трябва да се подаде Заявление за регистрация по ЗДДС преди да е извършена, съответно получена първата услуга и преди да е издадена или получена фактура за такава услуга.

Непосредствено след регистрацията на фирмата в Търговския регистър, фирмата още не е извършвала дейност и съответно няма задължението да се регистрира по ДДС. След влизането на България в Европейския съюз на 01.01.2007 г. се даде право на регистрация по ЗДДС по избор на фирмите, които не отговарят на условията за задължителна регистрация. При регистрация по ДДС по избор, фирмата не може да поиска дерегистрация до изтичането на календарната година, през която се навършват 2 години от доброволната регистрация.

В случаите, в които не отговаря на условията за задължителна регистрация, фирмата има право да поиска регистрация по избор, която се извършва до 14 дни от подаване на Заявлението за регистрация в НАП.

Недостатъците на доброволната регистрация са следните:

  • фирмата започва да начислява ДДС върху продажбите, в резултат на което се увеличават продажните цени;
  • фирмата има повече данъчни проверки и ревизии;
  • счетоводството е по-скъпо.

Доброволната регистрация по ДДС е полезна в следните случаи:

  • Ако фирмата извършва покупки от регистрирани по ЗДДС лица и плаща ДДС при покупките, а след това извършва продажби към регистрирани по ДДС фирми, които искат фактура с ДДС за да могат да приспаднат данъчния кредит при покупката. Ако нашата фирма е регистрирана по ДДС, ще издаде фактура с включен ДДС, а купувачът ще може да приспадне данъчния кредит. Ако нашата фирма не е регистрирана по ДДС, ще издаде фактура без ДДС, но в цената все пак ще е включен данък върху добавената стойност, платен при покупките и тогава клиентът няма да може да си приспадне данъка.
  • Ако фирмата ще извършва вътреобщностни доставки на стоки (ВОД), тогава ако се регистрира по ЗДДС, тези продажби са облагаеми с нулева ставка на ДДС, т.е. за тях не се плаща ДДС, но възниква правото на данъчен кредит за покупките от България и от внос от извън Европейския съюз. Също така регистрираната по ДДС фирма може да извършва тристранни операции като купува и продава стоки в Европейския съюз без ДДС (ако фирмата не е регистрирана по ДДС, би заплатила ДДС при покупката на стоки от друга страна-член на ЕС).

Коментирай

Captcha image

Все обще няма коментари за тази новина. Напишете първия коментар

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах