Регистрация на фирми

Услуги по регистрация на фирма: Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ЕООД и ООД) в Търговския регистър, регистрация на ЕТ ...

.

Регистрация по ДДС

Регистрация по ДДС в НАП - задължителна на основата на облагаемия оборот и доброволна регистрация по избор, подаване на месечни декларации по ДДС ...

.

Осигуряване

Оигуряване на собственика на фирмата като съдружник, по договор за управление или по трудов договор и на персонала, осигуровки, декларации 1 и 6 ...

.

Счетоводни услуги

Текущо счетоводно обслужване, годишно приключване, годишни отчети в статистиката и в търговския регистър, данъчни декларации в НАП за фирми и физически лица ...

.
< Назад

Полезно

.

Видове юридически лица според типа дружество

11.01.2018

Видове юридически лица според типа дружество

Предимства и недостатъци на видовете юридически лица според типа дружеството-ЕТ, СД, КД, ООД, ЕООД, АД, КДА. Подробна информация предоставена от Контабил ЕООД.

Знаете ли, че Римското право не е било запознато с търговските дружества, а само с гражданските. Възникването на търговските е било едва през 11 – 12 век. Тази информация със сигурност е нещо, непознато за вас, без значение от възрастта ви.

Има хора, които цял живот са избягвали счетоводната ниша, заради това, че не им се е налагало да се сблъскват с услугите, които предлага една счетоводна къща. Може би днес е денят, в който решавате да стартирате свой бизнес – малък хранителен магазин, семеен ресторант или високотехнологично предприятие. Никой не е в състояние да постави ограничение на вашите идеи и креативност, затова съветът ни е да следвате мечтите си безотказно. Добре е първо да сте наясно с типа дружества. В текста по-долу ще изложим подробна информация, която вярваме, че ще е от полза за не малка част от гражданите.

ЕТ (Едноличен търговец)

Лицето, което желае да бъде вписано в Търговския регистър като ЕТ, трябва задължително да бъде физическо и дееспособно. Няма значение дали сте българин или чужденец, то вие разполагате с реалната възможност да бъдете регистрирани. Единственото, което се налага като условие, е да предоставите постоянно местожителство в страната.

Разбира се, вписването в Търговския регистър като ЕТ крие както своите предимства, така и недостатъци. Като основно предимство се счита това, че не се изисква начален капитал. Таксите, които трябва да бъдат заплатени, са в пъти по-ниски, в сравнение с ООД или ЕООД. Не се налага да преминавате през дълга процедура, налагаща продължителни срокове за одобрение. Освен това в много от случаите патентният данък е много изгоден за фирмите.

Недостатъците се състоят предимно в това, че собствениците подлагат на риск имуществото си, в случай че имат задължение към фирмата. В края на годината собствениците изравняват осигуровките, като внасят посочената от компетентно лице сума.

СД (Събирателно дружество)

 

Докато в ЕТ могат да участват единствено физически лица, то в СД могат да бъдат включени и юридически. Когато дружеството има задължения, то всеки от съдружниците носи отговорност за тях. Увеличаването на капитала става възможно, ако се привлекат нови съдружници. Съответно при напускане на съдружник, капиталът се намаля.

КД (Командитно дружество)

 

То е резултат от сключване на договор между две, три или повече лица, които желаят да изпълняват търговска дейност в една и съща фирма. Някой от съдружниците носят отговорност към фирмата, докато друга част от тях не са солидарно отговорни. Онези от тях, които са неограничено отговорни, се занимават с управленческата дейност в самата фирма. Капиталът е общият сбор на дяловите вноски на съдружниците (ограничено и неограничено отговорни).

ООД (Дружество с ограничена отговорност)

Този тип търговско дружество може да се състои от неограничен брой лица, които са физически или юридически. Посредством дяловата си вноска, те носят отговорност за задълженията на самото дружество. Всеки от съдружниците има право да се сдобие с дял от печалбата.

Предимството да го изберете, е че при задължение на фирмата, то не отговаряте със собственото си имущество. Минималният капитал е в размер на два лева, което автоматично сочи, че не са ви необходими кой знае какви начални средства. Можете да извършвате промени по всяко време, без да бъдете по някакъв начин зависими от законови норми. Регистрирането на съдружници е възможно винаги, когато пожелаете. Същото важи и за увеличаването на капитала.

Нека не забравяме да споменем нещо много важно, а то е, че собствениците на ООД не довнасят допълнителни осигуровки в края на годината. По този начин фирмата спестява една не малка сума средства.

Невъзможно е да не споменем недостатъците, след като има такива. Регистрация на ООД е обвързана с много по-високи такси, в сравнение с тази на ЕТ. Това води до загуба на ценно време, поради необходимостта от откриване на набирателна сметка. Процедурата по заличаване на ООД трае минимум шест месеца, което също може да бъде отчетено като недостатък.

ЕООД (Дружеството с ограничена отговорност на едно лице)

Създава се от едно юридическо или физическо лице, което само носи отговорност за промените във фирмата и е Едноличен собственик на капитала. Всичко, което е характерно за ООД, като предимства и недостатъци, важи и за ЕООД.

АД (Акционерно дружество)

То би могло да се създаде по два основни начина – с подписка или без подписка. Самият капитал е разделен на акции. Минималният капитал е в размер на 50 000 лева. Самото дружество носи отговорност пред кредиторите, посредством имуществената стойност.

КДА (командитното дружество с акции)

В този случай броят на ограничено отговорните съдружници не би могъл да бъде по-малък от 3. Минималният капитал, който се изисква, е в размер на 50 000 лева.

За една не малка част от гражданите тази материя е не само неувлекателна, но и сложна за разнищване. Дори и да сте наясно с предимствата и недостатъците на всяко от дружествата, то в процес на упражняване на дейността, ще изплуват множество въпроси, изискващи консултация от професионалист. Предлагме да се възползвате от услугите на счетоводна къща „КОНТАБИЛ“ ЕООД – гр. Русе, която знае как да ви изстреля право към самия връх. Благодарение на компетентността на служителите, вашият бизнес ще разцъфти светкавично бързо.

Коментирай

Captcha image

Все обще няма коментари за тази новина. Напишете първия коментар

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация прочетете ТУК.

Разбрах